Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed
Salgs- og betalingsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og Granitplus.dk og anses som accepteret ved accept af tilbud.

2. Priser
Alle priser er inklusive moms, men eksklusive fragt. Prisen for fragt beregnes for den samlede leverance og fremgår af fakturaen og faktureres sammen med ordren. Alle priser er i danske kroner. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.
Fragtpriser gælder for levering på Sjælland og for øer, der er brofaste med Sjælland. Levering til øer, hvortil færgetransport er nødvendig, sker kun efter nærmere skriftlig aftale og pris mellem køber og Granitplus.dk, da den automatiske udregnede fragtpris på hjemmesiden ikke er gældende i dette tilfælde.

3. Betaling
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag. Betalingen betales med Dankort, Visa/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Elektron eller JCB. Kortbetalingen er din bekræftelse på, at ordren er bestilt. Ordrebeløbet trækkes på købers konto ved levering. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold, er køber – med mindre sælger meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

4. Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Granitplus.dk anses for sket, når kunden har modtaget varen, aflæsset på kundens adresse. Aflæsningen foregår med kran eller tip. Det er muligt at efterkomme ønsker om speciel placering – dog kun hvis chaufføren skønner, at det er forsvarligt – og kan gøres uden risiko for at beskadige omgivelser og flisebelægning, samt indenfor tidsrammen. Leveringen sker via Granitplus.dk egen bil. Leveringen vil ske indenfor 1-4 dage, med mindre der er aftalt andet. Ved levering tillægges fakturaen altid fragt. Eventuelle udgifter i forbindelse med forsinkelse af en varelevering kan ikke tilgodeses. Den viste leveringstid er kun retnings-givende.
Transportpaller og Big Bags er til engangsbrug og tages ikke retur.

5. Produkt
Granit er et naturprodukt og en blanding af mineraler, der kan derfor forekomme farve og struktur forskelle. Dette er en naturlig del af materialet og giver ikke anledning til reklamation. Nuancer i størrelser og tykkelser forekommer. Køber skal acceptere forskelle på op +/- 5 mm i forhold til opgivne mål og tykkelser. Kløvede materialer kan have væsentlige tykkelsesforskelle i det enkelte emne.
Anvendes der ikke de anbefalede lægge eller fuge materialer gives der ikke erstatning for evt. misfarvninger/påvirkninger.

6. Ejendomsforbehold
Ejendomsret og ansvar for varer bestilt og betalt i vores webshop overgår til køber ved levering. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt af sælger.

7. Mangler og reklamation
Såfremt varen er beskadiget eller forringet under transporten skal køber underrette sælger straks eller senest 3 dage efter leveringen. Ved senere reklamation skal fejl/mangler dokumenteres evt. optagning, rensning, returfragt er for købers egen regning. Køber bedes senest 3 dage efter modtagelsen kontrollere, at den bestilte mængde er modtaget. Hvis ikke Granitplus.dk inden 3 dage fra leveringsdatoen har modtaget mængdereklamationer, er det ikke muligt at tilgodese reklamationer om mængdeafvigelser.

8. Fortrydelsesret
I henhold til loven om e-handel yder Granitplus.dk 14 dages fuld fortrydelsesret på de varer, som er købt hos Granitplus.dk. Vi henstiller til, at du kontakter Granisplus.dk for at aftale returneringen. Du har pligt at returnere i samme stand og mængde, som den er modtaget, dette gælder også emballage, paller m.v. Du afholder selv de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.
Restpartier solgt til reduceret pris samt specialordre kan ikke returneres.

9. Fejlbestilling
Ved for lidt eller for meget bestilling af varer. Der tages ikke varer retur ved for meget bestilling af produkter.
Når kunden bestiller for lidt/meget, beregnes der ved en ny bestilling med levering.